Category Archives: Cung Cự Giải – Cancer

Cung Cự Giải – Cancer sinh từ ngày 22 tháng 6 đến 22 tháng 7 là cung thứ 4 trong 12 cung hoàng đạo. Xuất thân với biểu tượng của sự trung nghĩa, dũng cảm và hi sinh.