Category Archives: Cung Sư Tử – Leo

Cung Sư tử – Leo sinh từ ngày 23 tháng 7 đến 22 tháng 8 là cung thứ 5 trong 12 cung hoàng đạo. Ở họ luôn tràn đầy những khát vọng, ý chí phấn đấu. Ứng với hình tượng là một chú Sư Tử – chúa tể của muôn loài, họ sống cao ngạo và đầy kiêu hãnh luôn muốn trở thành trọng tâm của vũ trụ. Cùng với một trái tim rộng lớn Sư Tử là người luôn muốn được cống hiến và tỏa sáng.