Category Archives: Cung Thiên Yết – Scorpio

Cung Thiên Yết – Scorpio sinh từ ngày 23 tháng 10 đến 22 tháng 11 là cung hoàng đạo thứ 8 trong 12 cung hoàng đạo, được biết với các tên khác như Thiên Yết, thần Nông, Thiên Hạt, Hổ Cáp. Là một trong những cung hoàng đạo bí ẩn, đáng khám phá nhất. Nhiều nhà chiêm tinh học gọi Bọ Cạp là “những linh hồn già dặn nhất”. Những người thuộc cung này thường lạnh lùng, khó gần nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó là nội tâm “mềm yếu”, sợ bị tổn thương.